О Гласнику

Почетак

Фондација Гласник је настала као организација са једним јасним циљем: диференцирати постојеће канале за комуникацију и тиме олакшати пословне и друштвене активности грађана.

У време када сваки човек независно од година поседује мобилни телефон као једно универзално мултимедијално помагало, квалитет комуникације не зависи само од технологије која треба да је омогући већ и од начина на који се та технологија користи.

Мисија

Идеја због које је Фондација Гласник основана, уједно и сврха њеног постојања јесте локализација интернета уз развој сопствених мрежних инфра структура у циљу омогућавања слободе корисницима интернета са простора балканског полуострва.

Делатност

Основна делатност Фондације јесте развој друштвених мрежа и осталих интернет сервиса. Наша привредна делатност је развој софтвера.